Aktualności

Szczegóły

Szanowni Rodzice!

    Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej szkoła w dalszym ciągu prowadzi kształcenie zdalne do 7 czerwca 2020r.

Szanowni Rodzice uczniów z klas I-III!

Od 25.05.2020r. szkoła będzie organizowała zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i realizowała podstawę programową.

    Rodzice decydują o uczestnictwie dziecka. Mogą postanowić o ich nieuczęszczaniu. Przedstawiam wytyczne GIS, MZ oraz MEN dla szkół podstawowych-edukacja wczesnoszkolna.

Szczegółowe zasady uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły zostaną zamieszczone 20.05.2020r.

Dyrektor szkoły

Bożena Płatek

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych–edukacja wczesnoszkolna

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012