Aktualności

Szczegóły

Drodzy uczniowie klas VIII! Szanowni Rodzice!

Szkoła otrzymała informację o możliwości skorzystania przez cznia kl. VIII
 z programu „Klasa”.
,,Klasa” to stypendium obejmujące:

  • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum,
  • każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz wyżywienie, otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów,
  • stypendium finansowe na I roku studiów.

Kryteria udziału w programie

JEŻELI:

  • dobrze się uczysz (średnia ocen z wybranych przedmiotów po I semestrze 8 klasy szkoły podstawowej to co najmniej 4,5),
  • pochodzisz z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł,
  • mieszkasz w miejscowości do 100.000 mieszkańców,
  • chcesz się rozwijać, masz ponadprzeciętną motywację,
  • lubisz i chcesz pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna),
  • uzyskasz rekomendację od Dyrektora Twojej Szkoły Podstawowej lub Wychowawcy klasy

Powyżej fragment informacji. Więcej tu:

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012