Aktualności

Szczegóły

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Wręczanie świadectw

    Tegoroczne zakończenie roku szkolnego z wiadomych względów będzie przebiegało w odmienny sposób. Obowiązują nas wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Wychowawcy przekażą świadectwa dzieciom lub ich rodzicom w wyznaczonych miejscach, a nie w klasach. Wyjątkiem są uczniowie kl. III, którzy kończą etap edukacyjny i uczniowie kl. VIII, którzy kończą szkołę. Oni odbiorą dokument w hali sportowej wg harmonogramu.

     Nauczyciele i uczniowie biorący udział w spotkaniach mają obowiązek stosowania się do  zaleceń  epidemiologicznych - usta i nos osłonięte maseczką/przyłbicą, ponadto nauczyciele zaopatrzeni w rękawiczki ochronne. Wszystkich obowiązuje  zachowanie dystansu co najmniej 1,5m.

   Osoby, które nie zdecydują się odebrać świadectw w wyznaczonym terminie, będą mogły odebrać je w poniedziałek  29 czerwca 2020 r. i wtorek 30 czerwca 2020r. w godzinach od 8.00 do 15.00. w kancelarii szkoły.

   Od poniedziałku 29.06.2020r., tak jak dotychczas, wejście do szkoły tylko od ul. Jana Pawła II.

  Prosimy o przyjście w wyznaczonym czasie podanym w harmonogramie.

Z wyrazami szacunku

Bożena Płatek

Dyrektor Szkoły

Harmonogram wręczania świadectw

 

 

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012