Aktualności

Szczegóły

Procedura organizacji konsultacji dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1  im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podl. oraz postępowania pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych, rodziców i uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego

§ 1

    Dla   uczniów klas VIII organizuje się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

 § 2

Zasady ogólne

 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczniowie, których członkowie rodziny są zdrowi,  nie są objęci nadzorem epidemiologicznym, nie znajdują się
   na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po  wejściu do szkoły należy niezwłocznie umyć ręce lub zdezynfekować je.
 3. Zajęcia będą odbywały się w wyznaczonej sali.
 4. Na terenie szkoły w częściach wspólnych obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 5. Na teren szkoły może wejść uczeń, który zgłosił wcześniej nauczycielowi przedmiotu chęć udziału w konsultacjach przez wysłanie wiadomości w dzienniku elektronicznym lub w inny uzgodniony z nauczycielem sposób.

§ 3

Uczeń

 1. Zapoznaje się z niniejszą procedurą oraz  harmonogramem zajęć znajdującym się
  na stronie internetowej.
 2. Przynosi oświadczenie podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego.
   Oświadczenie w § 6.
 3. Powiadamia nauczyciela o swojej obecności na zajęciach.
 4. W przypadku rezygnacji z konsultacji  powiadamia nauczyciela na dzień
  przed konsultacjami, w sytuacji wyjątkowej w dniu konsultacji (co najmniej
  na 2 godziny przed spotkaniem).
 5. Punktualne przychodzi na zajęcia.
 6. Korzysta z  własnych  podręczników i przyborów.

§ 4

Zasady obowiązujące nauczyciela:

 1. W konsultacjach mogą brać udział tylko uczniowie wcześniej zgłoszeni
  ( maksymalnie 5 osób).
 2. Nauczyciel każdorazowo  przyjmuje oświadczenie rodziców.
 3.  Zajęcia rozpoczyna i kończy punktualnie w wyznaczonej sali.
 4. Podczas konsultacji zachowuje zalecane odległości miedzy uczniami.
 5. Przestrzega obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 6. Po zakończeniu zajęć przekazuje listę uczniów biorących udział w konsultacji
  wraz z oświadczeniami do sekretariatu szkoły.
 7. Przestrzega ogólnych wytycznych GIS.

§ 5

Pracownicy niepedagogiczni:

 1. Do szkoły może wejść uczeń , który wcześniej został zgłoszony na konsultacje.
 2. Należy dopilnować, aby uczeń zdezynfekował lub umył ręce po wejściu do szkoły.
 3. Przed konsultacjami i po konsultacjach sale powinny być wywietrzone i zdezynfekowane.
 4. Każdy pracownik powinien zachować bezpieczną odległość od uczniów.
 5. W częściach wspólnych obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

§ 6

Rodzic:

 1. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek wypełnienia/napisania i przekazania
  przez dziecko Oświadczenia Rodzica- konsultacje.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział córki/syna………………………………. kl….. . w konsultacjach w dniu………………….

                                                                  ………………………………..

                                                                        Czytelny podpis rodzica

 

 1. Rodzice/ opiekunowie nie  powinni wysyłać do szkoły dziecka z objawami choroby zakaźnej.
 2. Wszelkie sytuacje nagłe dotyczące stanu zdrowia, np. decyzja o kwarantannie/izolacji, po wysłaniu dziecka do szkoły, należy zgłaszać niezwłocznie w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dostępnych komunikatorów: telefon, e-mail.

§ 7

W przypadku zmiany przepisów mających wpływ na organizację konsultacji, procedura zostanie zaktualizowana.

§ 8

Z procedurą zapoznano rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
przez zamieszczenie na stronie WWW szkoły i dziennik elektroniczny.

   

Kalendarz wydarzeń  

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012