Szczegóły
Opublikowano: czwartek, 15, październik 2020 17:54

Biblioteka

Rok szkolny 2020/2021

Zasady funkcjonowania biblioteki w czasie pandemii

  1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 730-1400.
  2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
  3. W bibliotece, podczas wypożyczania może przebywać maksymalnie 3 uczniów.
  4. Uczniowie mają swobodny dostęp do półek z książkami, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk. 
  5. Podczas wypożyczania należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
  6. Oddane do biblioteki książki pozostają w 2 dniowej kwarantannie.
  7. Czytelnia dostępna jest jedynie dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii oraz czekają na zajęcia lekcyjne.

 

W bibliotece pracują:

ZAPRASZAMY