Szczegóły

Egzamin ósmoklasisty w roku 2021

Harmonogram

 

Język polski

 

Matematyka

Język angielski

 

25 maja 2021r. (wtorek)

godz. 9:00

 

26 maja 2021r.(środa)

godz. 9:00

 

27 maja 2021r.(czwartek) godz.9:00

 

 

Dodatkowy termin egzaminu (dla osób, które nie przystąpiły w pierwszym terminie
lub którym egzamin unieważniono)

 

16 czerwca 2021r. (środa) godz. 9:00

 

17 czerwca 2021r.(czwartek) godz. 9:00

 

18czerwca 2021 r.(piątek) godz. 9:00

 

 

 Czas trwania egzaminu

Dla piszących arkusz standardowy:

Język polski: 120 minut

Matematyka: 100minut

Język angielski: 90 minut

Ogłaszanie wyników

Termin ogłaszania wyników: 2 lipca 2021r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń: 9 lipca 2021r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Przybory

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012