Szczegóły

historia

p.M.Pałasz

zadanie 1  

 zadanie2 24.03.2020        zadanie3_31.03.2020        zadanie4_6.04.2020   

zadanie5_15.04.2020     zadanie6_23.04.2020      zadanie7_28.04.2020  

zadanie8_30.04.2020      zadanie9_7.05.2020       zadanie10_13.05.2020  

zadanie11_15.05.2020    zadanie12_20.05.2020      zadanie13_24.05.2020  

zadanie14_29.05.2020      zadanie15_3.06.2020      zadanie16_8.06.2020

zadanie17_10.06.2020      zadanie18_15.06.2020     zadanie19_23.06.2020           

p.E.Twarowska

zadanie 1   

zadanie2   24.03.2020     zadanie3 25.03.2020         zadanie4_31.03.2020

zadanie5_15.04.20202     zadanie6_21.04.2020      zadanie7_28.04.2020     

zadanie8_5.05.2020      zadanie9_12.05.2020      zadanie10_18.05.2020  

zadanie11_26.05.2020   zadanie12_1.06.2020    zadanie13_11.06.2020  

zadanie14_22.06.2020                

 

p.E.Piec  

zadanie1 26.03.2020     zadanie2_15.04.2020       zadanie3_27.04.2020  

zadanie4_8.05.2020     zadanie5_27.05.2020      zadanie6_1.06.2020

zadanie7_8.2020         

p.J.Pożarowszczyk

zadanie1

zadanie2_31.03.2020       zadanie3_2.04.2020      zadanie3_16.04.2020     

zadanie4_16.04.2020       zadanie5_22.04.2020     zadanie6_29.04.2020 

zadanie7_30.04.2020        zadanie8_5.05.2020      zadanie9_12.05.2020  

zadanie10_15.05.2020     zadanie11_19.05.2020     zadanie12_22.05.2020  

zadanie13_27.05.2020    zadanie14_28.05.2020      zadanie15_3.06.2020  

zadanie16_5.06.2020     zadanie17_10.06.2020           

Doradztwo zawodowe 

p.M.Szram    

zadanie1_1.04.2020       zadanie2_15.04.2020       zadanie3_22.04.2020 

zadanie4_29.04.2020       zadanie4_30.04.2020      zadanie5_7.05.2020    

zadanie6_21.05.2020         

p.J.Chwedoruk

zadanie1_20.04.2020       zadanie2_4.05.2020        zadanie3_11.05.2020  

zadanie4_18.05.2020     zadanie5_24.05.2020                  

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012