Szczegóły

p.N.Michalak    j.angielski

zadanie 1 23.03.2020

zadanie2_27.03.2020     ćwiczenie2      zadanie3_1.04.2020     zadanie4_2.04.2020    

zadanie5_6.04.2020      zadanie7_16.04.2020     zadanie8_21.04.2020      

zadanie9_24.04.2020     zadanie10_28.04.2020    zadanie11_30.04.2020    nagranie1  

nagranie2      zadanie12_5.05.2020      zadanie13_8.05.2020   zadanie14_13.05.2020

zadanie15_15.05.20202       zadanie16_19.05,2020    zadanie17_22.05.2020

zadanie18_27.05.2020       zadanie19_29.05.2020        zadanie20_3.06.2020  

zadanie21_5.06.2020        nagranie11     nagranie12     zadanie22_9.06.2020

zadanie23_12.06.2020        zadanie24_17.06.2020     zadanie25_22.06.2020   

zadanie26_23.06.2020  

 

Zadania dla klasy II a

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3   23.03.2020

zadanie 4 25.03.2020    zadanie5_27.03.2020     zadanie6_30.03.2020    

zadanie7_1.03.2020         zadanie8_6.04.2020    zadanie9_15.04.2020

zadanie10_20.04.2020     zadanie11_23.04.2020      zadanie12_27.04.2020   

zadanie13_28.04.2020      zadanie14_4.05.2020       zadanie15_6.05.2020  

zadanie16_11.05.2020      zadanie17_12.05.2020      zadanie18_18.05.2020   

zadanie19_21.05.2020      zadanie20_25.05.2020    zadanie21_27.05.2020

zadanie22_2.06.2020       zadanie23_5.06.2020       zadanie24_9.06.2020

zadanie25_15.06.2020      zadanie26_22.06.2020                      

Zadania dla klasy II b

18.03.2020 

20.03.2020

23.03.2020

25.03.2020       27.03.2020        30.03.2020     1.04.2020    03.04.2020    

galeria_kl II b      15.04.2020     17.04.2020       20.04.2020    22.04.2020  

24.04.2020     27.04.20202     galeria2     29.04.2020         galeria3            

4.05.2020       6.05.2020       8.05.2020      11.05.2020      13.05.2020    

15.05.2020     galeria4       18.05.2020       20.05.2020       22.05.2020  

25.05.2020     27.05.2020    29.05.2020     1.06.2020      3.06.2020  

5.06.2020       8.06.2020     10.06.2020     wych-fiz      galeria5

15.06.2020      Dobrze wychowani 

 

Zadania dla klasy   II c

Zadanie 1

Zadanie23.03.2020

informatyka 1       

zadanie3  25.03.2020        zadanie4_30.03.2020           informatyka1_31.03.2020 

zadanie5_2.04.2020        zadanie6_6.04.2020      zadanie7_15.04.2020    

informatyka3_16.04.2020       zadanie8_20.04.2020      informatyka4_21.04.2020     

zadanie9_22.04.2020      zadanie10_27.04.2020        zadanie11_5.05.2020    

informatyka5_5.05.2020     zadanie12_7.05.2020     zadanie13_12.05.2020    

informatyka6_12.05.2020    zadanie14_14.05.2020       zadanie15_18.05.2020  

galeria_życzenia     informatyka7_19.05.2020      zadanie16_20.05.2020    

zadanie17_25.05.2020    zadanie18_28.05.2020    zadanie19_1.06.2020  

informatyka8_2.06.2020    zadanie20_3.06.2020     zadanie21_9.06.2020  

informatyka9_9.06.2020    zadanie22_15.06.2020     zadanie23_22.06.2020  

 

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012