Szczegóły

Spis książek dla rodziców

dostępnych u pedagoga szkolnego

 1. Alessi A. M., „Problemy w małżeństwie”, Warszawa 1997
 2. Arnold A. (red.), „Człowiek a AIDS”, Lublin 2004
 3. Augustyn J. SJ., „Dojrzewanie do życia w rodzinie”, Kraków 2000
 4. Augustyn J. SJ., „Poznaj siebie i bliźniego”, Kraków 2000
 5. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., „Metoda W. Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, Warszawa 1996
 6. Bp. Lepa A., „Pedagogika mass mediów”, Łódź 1999
 7. Braun- Gałkowska M., „Psychologia domowa”, Olsztyn 1990
 8. Braun- Gałkowska M., „W tę samą stronę”- antologia tekstów, Warszawa 1994
 9. Cekiera Cz., „Ryzyko uzależnień”, Warszawa 1999
 10. Dąbrowska J., „Bez stresu z dziećmi”, Warszawa 1993
 11. Dąbrowska J., „Zrozumieć dziecko”, Warszawa 2001
 12. Dimoff T., Carper S., „Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki”, Warszawa 1993
 13. Dziewiecki M., „Osoba i wychowanie”, Kraków 2003
 14. Eichelberger W. „Jak wychować szczęśliwe dzieci” Warszawa 1994
 15. Fijałkowski W., Jędrzejewska – Wróbel R. „Oto jestem” Gdańsk 1998
 16. Flemming I., Fritz J., „Zabawy na spostrzeganie” (dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym), Kielce 1999
 17. Fober A., Mazlisch E., „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Poznań 1998
 18. Fober A., Mazlisch E., „Rodzeństwo bez rywalizacji”, Poznań 1993
 19. Fober A., Mazlisch E., „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci”, Poznań 1998
 20.  Forward S., „Toksyczni rodzice”, Warszawa 1989.
 21. Freud Z., „Wstęp do psychoanalizy”, Warszawa 1984
 22. Gaś Z. B., „Pomoc psychologiczna młodzieży”, Warszawa 1995
 23. Goland J., Sowa J., „Proces uspołeczniania dzieci w klasach początkowych”, Warszawa 1991
 24. Goldstein A. P., „Umiejętności chroniące”, Warszawa 2001
 25. Gordon T., „Wychowanie bez porażek”, Warszawa 1993
 26. Górski St., „Uwaga rodzice- narkomania”, Warszawa 1985
 27. Grabowscy M. i W. i inni, „Zanim wybierzesz”, Warszawa 1993
 28. Green G. „Jak pomagać dziecku w nauce” Warszawa 1997
 29. Grochulska J., „Agresja u dzieci”, Warszawa 1993
 30. Harmin M., „Lepsze od tabletek (jak radzić sobie z emocjami)”, Warszawa 1994
 31. Hołyst B. (red.), „Wandalizm”, Warszawa 1984
 32. Hornowski B. „Rozwój inteligencji i uzdolnień” Warszawa 1986
 33. Hurlock E. B., „Rozwój dziecka”, Warszawa 1985
 34. Jan Paweł II „Evangelium vitae” Wrocław 1995
 35. Jan Paweł II „List do rodzin”, „List do dzieci” Watykan 1994
 36. Jaklewicz H., „Autyzm wczesnodziecięcy”, Gdańsk 1993
 37. Jakubowska B., Muszyńska D., „Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem”- poradnik dla rodziców
 38. Jedliński K., „Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję”, Warszawa 1992
 39. Jędrzejewski M., „My śmiecie”, Warszawa 1993
 40. Karta Praw Rodziny, Wrocław 1994
 41. Kirk J. R., Showers H. R., “Szkodliwość pornografii”, Gdańsk 1998
 42. Kornas- Biela D. (red.), „Oblicza Macierzyństwa”, Lublin 1999
 43. Kozłowska A., „O trudnościach w wychowywaniu dziecka”, Warszawa 1991
 44. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, „Narkomania- gdzie szukać pomocy”, Warszawa 2007
 45. Król- Fijewska M., „Stanowczo, łagodnie, bez lęku”, Warszawa 1995
 46. Ks. Kiernikowski Z. „Dwoje jednym ciałem” Warszawa 2001
 47. Ks. Maliński M., „Wrażliwość na Polskę”, Wrocław 2001
 48. Ks. Maliński M. „Ostro żyć”, Wrocław 2000
 49. Ks. Maliński M. „Chodzący po morzu”, Wrocław 1999
 50. Ks. Malinski M. „Pokochać życie” Wrocław 1999
 51. Ks. Rosik B. P. SAC., „Kościół wobec AIDS”, Warszawa 2001
 52. Ks. Rosik B. P., „Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS”, Warszawa 2001
 53. Kulej S., „Harry Potter dobry czy zły”, Radom 2006
 54. Kułakowski L. J., „O godność osoby ludzkiej”, Radom 2002
 55. Kurjanowicz W., „Samouczek interpunkcyjny”, Gorzów Wielkopolski 1992
 56. Kwiek M. „Wychowanie do miłości” Wrocław 1991
 57. McGregor C. „Kształtowanie twórczej osobowości dziecka” zabawy i ćwiczenia Warszawa 1998
 58. Meissner O. K. OSB., „Konflikty psychiczne”, Poznań 2000
 59. Meissner O. K. OSB., „Płciowość i czystość”, Poznań 2005
 60. Meissner O. K. OSB., „Skąd się biorą dzieci”, Poznań 1999
 61. Meissner O. K. OSB., Bolesław Suszka „Twoje życie – rozmowy z dziewczyną” Poznań 1998
 62. Mellibruda J., „Tajemnica ETOH”, Warszawa 1993
 63. Międzynarodowy Kongres, „O godność dziecka”, Warszawa 2001
 64. Międzynarodowy Kongres, „O godność ojcostwa”, Gdańsk 2000
 65. Mills H., „Mamusiu gdzie jesteś?”, Warszawa 1994
 66. Misiewicz H., „Poczucie własnej wartości”, Warszawa 1983
 67. Morgan D. R., „AIDS i TY”, Warszawa 1993
 68. Oniszczenko W., „Stres to brzmi groźnie”, Warszawa 1998
 69. Ozimek E. (red.), „Jak wychowywać”, Poznań 1999
 70. Pacewicz A., „Jak pomóc dziecku nie pić”, Warszawa 1994
 71. Pasek M., „Narkotyki i co dalej”, Warszawa 1998
 72. Pielasińska W., „Ekspresja- jej wartość i potrzeba”, Warszawa 1983
 73. Pospiszyl I., „Przemoc w rodzinie”, Warszawa 1994
 74. Problemy, „Zagrożenie młodzieży uzależnieniem”, Warszawa 1990
 75. Pulikowska J., „O kobiecości”, Poznań 2004
 76. Pulikowski J. Urbaniakowie G. A. „Młodzi i miłość” Poznań 1998
 77. Ranschburg J., „Lęk, gniew, agresja”, Warszawa 1993
 78. Rynio A. (red.), „Pedagogika katolicka”, Stalowa Wola 1999
 79. Samoć Aniela (red.) „Naturalne planowanie rodziny” Gdańsk 1991 - 1995
 80. Sawa B. „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze” Warszawa 1987
 81. Sławiński St., „Wychowywać do posłuszeństwa”, Warszawa 1994
 82. Szewczuk W., „Słownik psychologiczny”, Warszawa 1979
 83. Sztander W., „Rozmowy, które pomagają”, Warszawa 1999
 84. Tarnowski „Poznać siebie, zrozumieć innych” Poznań 1996
 85. Tomaszewski T.(red.), „Psychologia”, Warszawa 1997
 86. Winnicott D. W., „Dziecko, jego rodzina i świat”, Warszawa 1993
 87. Wojtyła K. „Elementarz etyczny” Wrocław 2000
 88. Woltitz J. S., „Wymarzone dzieciństwo”, Gdańsk 1993
 89. Woronowicz B. T., „Alkoholizm jako choroba”, Warszawa 1994
 90. Woydyłło E., „Wybieram wolność”, Warszawa 1991
 91. Żebrowska M. (red.), „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”, Warszawa
   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012