Szczegóły

Pedagog p.K.Mocarz

Mediacje1      Mediacje2       ZTU            

Pedagog p.E.Burdon      

zadanie1_2.04.2020          zadanie2_6.04.2020       zadanie3_dla_rodziców_20.04.   

dla_rodziców1      dla_rodziców2       dla_rodziców3      dla_rodziców4

 

Biblioteka   p.K.Grzywna

zadanie1_30.03.2020       zadanie2_30.03.2020

zadanie3_1.04.2020      zadanie4_15.04.2020    zadanie5_24.04.2020         

zadanie6_29.04.2020      zadanie7_15.05.2020      zadanie8_20.05.2020  

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012