Szczegóły

Plan lekcji w klasach  I- VIII 

w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

IV a

IV b

V a

PONIEDZIAŁEK

1

So g. wychowawcza 41

Sza koło matematyczne 17

Pc historia 18

2

Jm/Bo j. angielski 38/40

Pa j. polski 28

Gk technika 11

3

So j. polski 41

Jm/Kw j. angielski 36/38

Pc j. polski 18

4

Pń/Sp informatyka 7/35

Sze/W w-f d H/ch S

Js biologia 29

5

Sm/W w-fd H/chS

Ms plastyka 24

Am matematyka 30

6

So j. polski 41

Sza matematyka 17

Jm/Kw j. angielski 38/36

7

 

Ms wdż 24

Sze w-f d S

8

 

 

 

WTOREK

1

 

Lm przyroda f 15

xK religia 31

2

So j. polski 41

Sza matematyka 17

Pc j. polski 18

3

Sm/W w-f d S/chH

Pa j. polski 28

Jm j. ang.36/Sp inf. 35

4

Am matematyka 30

Gk technika 11

Sze/W w-fd H/ch H

5

Jm/Bo  j. angielski 38/40

Lm przyroda 15

Am matematyka 30

6

Ms wdż 24

xK religia 39

 

7

 

W w-f d S

 

8

 

 

 

ŚRODA

1

xK religia 31

 

Am matematyka 30

2

Am matematyka 30

Ej muzyka  24

Pc g. wychowawcza18

3

So j. polski 41

Sze/W w-f d H/chS

Jm/Kw j. angielski 38/36

4

Ms plastyka 24

Sza matematyka 17

Pc j. polski 18

5

Lm przyroda 15

Pa j. polski 28

Sze/W w-fd S/ch H

6

Js muzyka 29

Kw j. angielski 36

W w-fch H

7

W w-f d H

 

 

8

 

 

 

CZWARTEK

1

Sm/W w-f dH/chS

Pa g. wychowawcza 28

informatyka f 7

2

Pc historia 18

Sza matematyka 17

inf. 7/Kw j.ang. 36

3

Jm/Bo j. angielski 38/40

Tw historia 31

Chw geografia 29

4

Lm przyroda 15

Pa j. polski 28

Am matematyka 30

5

Am matematyka 30

Sze/W w-f d S/ch H

Pc j. polski 18

6

So j. polski 41

Jm j. angielski 38

 

7

 

Ej   Chór 24

 

8

 

Ej   Chór 24

 

PIĄTEK

1

 

 

Js muzyka 29

2

Sm w-f chS

Pa j. polski 28

Pc historia 18

3

Gk technika 11

Lm przyroda 15

xK religia 29

4

xK religia 17

Jm j. ang. 38/Sp inf. 35

Pc j. polski 18

5

Am matematyka 30

inf. 7 /Kw j. ang. 36

Ej plastyka 24

6

Lm przyroda f 15

xK religia 39

Sze/W w-fd H/ch S

7

 

 Sze w-f ch H

 

8

 

 

 

 

 

 

 

V b

VI a

VI b

PONIEDZIAŁEK

1

Gk technika 11

Pa j. polski 28

Js biologia f  29

2

Js biologia 24

matematyka 39

So j. polski 41

3

Tw historia 31

Ps g. wychowawcza 35

Am matematyka 30

4

Am matematyka 30

Tw historia 31

Zb religia 18

5

So j. polski 41

Chw geografia 39

Tw historia 31

6

Sm w-f d/ch H

Zb religia 18

Lm/Sze w-f d H/ch S

7

Jm j. angielski gr.138

Sm w-f d/chH

Am koło matematyczne 30

8

 

 

 

WTOREK

1

informatyka f 7

Ms plastyka24

So j. polski 41

2

Sm w-f d/chH

inf. 7/Jm j. ang. 38

Am matematyka 30

3

Chw geografia 29

Ej muzyka 24

Lm g. wychowawcza 15

4

So j. polski 41

Pa j. polski 28

Ej plastyka 24

5

xK religia 28

Sm w-f d/chH

Tw historia 31

6

Jm j. angielski gr.238

Bo j. angielski1 40

Lm/Sze w-f d H/chS

7

 

 

Szer SKS

8

 

 

 

ŚRODA

1

inf  7/Jm j.ang. gr.238

Js biologia f 29

Lm w-f dS

2

Jm g. wychowawcza 38

matematyka 39

Js biologia 29

3

xK religia 30

Pa j. polski 28

Ej muzyka 24

4

Am matematyka 30

Js biologia 29

Bo/Jm j. angielski 40/38

5

So j. polski 41

Bo/Jm j. angielski 40/38

Am matematyka 30

6

Jm j. angielski gr.138

Ms wdż 24

Sze w-f ch S

7

 

 

 

8

 

 

 

CZWARTEK

1

Am matematyka 30

 

Gk technika 11

2

Sm w-f d/chH

Zb religia 28

Chw geografia 29

3

Ej plastyka 24

matematyka 39

Pń/Sp informatyka 7/35

4

Ej muzyka 24

technika 11

So j. polski 41

5

So j. polski 41

Pa j. polski 28

Bo/Jm j. angielski 40/38

6

Ms wdż 31

Sm w-f d/chH

 

7

 

Jm j. angielski2 38

Szer SKS

8

 

 

 

PIĄTEK

1

Tw historia 31

Pa j. polski 28

So j. polski 41

2

Am matematyka 30

matematyka 39

Bo/Jm j. angielski 40/38

3

So j. polski 41

Bo j. ang. 40/Sp inf. 35

Am matematyka 30

4

Sm w-f d/chS

Tw historia 31

So j. polski 41

5

Jm j.ang. gr.138/Sp inf 35

Sm w-f d/chS

Lm/Sze w-f d H/chH

6

Jm j. angielski gr.236

 

Zb religia 18

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

VII a

VII b

VIII a

PONIEDZIAŁEK

1

Tw historia 31

Am matematyka 30

chemia 39

2

Chw g. wychowawcza 29

Pc j. polski 18

Zb religia 30

3

Sze/W   w-f d S/chH

Sze/W   w-f d S/chH

Pa j. polski 28

4

Sza matematyka 17

Kw j. angielski 36

Lm fizyka 15

5

Lm fizyka 15

Js biologia  29

Kw j. angielski 38

6

Pa j. polski 28

Fe j. niemiecki 40

Tw historia 31

7

 

 

 

8

 

 

 

WTOREK

1

Pa j. polski 28

Am matematyka f 30

matematyka 39

2

Bo j. angielski 40

Lm fizyka 15

Pa j. polski 28

3

chemia 39

Am matematyka 30

Kw j. angielski 38

4

Sza matematyka 17

informatyka 7

Lm fizyka 15

5

Chw geografia 29

Pc j. polski 18

W w-f d/chH

6

Tw historia  31

Kw j. angielski 36

Fe j. niemiecki 41

7

Zb religia 39

Tw historia  31

Chw geografia f 29

8

Sze/W   w-f d H/chS

Sze/W   w-f d H/chS

Ms doradz. zawodowe 38

ŚRODA

1

Sza matematyka 17

chemia 39

Zb religia 28

2

Lm fizyka 15

Zb religia 31

Fe j. niemiecki 40

3

Js biologia  29

Pc j. polski 18

matematyka 39

4

Sze/W w-f d S/chH

Sze/W w-f d S/chH

Pa j. polski 28

5

Ms plastyka 24

Kw j. angielski 36

Chw geografia 29

6

Pa j. polski 28

Chw geografia 39

Tw g. wychowawcza 31

7

Ms dor. zaw./wdż 30

Tw historia 31

Chw edb 29

8

 

Ms doradz. zawodowe 30

W w-f d/chH

CZWARTEK

1

Sza matematyka 17

Ms plastyka 24

matematyka 39

2

Ej muzyka 24

chemia 39

Tw historia 31

3

Pa j. polski 28

Am matematyka 30

Ms wos 18

4

Bo j. angielski 40

Pc j. polski 18

W w-f d/chS

5

Chw geografia 29

Lm fizyka 15

chemia 39

6

chemia 39

Js muzyka 29

Pa j. polski 28

7

Fe j. niemiecki 40

Js koło biologiczne 29

Pa koło polonistyczne 28

8

 

 

 

PIĄTEK

1

Sza matematyka f 17

Am matematyka 30

Ms wos 38

2

Js biologia 29

Zb religia 24

Pń/Sp informatyka 7/35

3

informatyka 7

Pc j. polski 18

matematyka 39

4

Pa j. polski 28

Fe j. niemiecki 36

Js biologia 29

5

Zb religia 18

Js biologia 29

Pa j. polski 28

6

Fe j. niemiecki 40

Chw geografia 29

Kw j. angielski 38

7

Bo j. angielski 40

Js g. wychowawcza 29

W w-f d/chH

8

Sze/W w-f d HchS

Sze/W   w-f d H/chS

 

 

 

 

 

VIII b

VIII c

 

PONIEDZIAŁEK

1

Chw geografia f 29

Zb religia 40

 

2

Tw historia 31

Lm fizyka 15

 

3

Lm fizyka 15

inf.  7 /Ze j. niem. 40 

 

4

So j. polski 41

chemia 39

 

5

Sza matematyka 17

Pc j. polski 18

 

6

Js biologia  29

Ms g. wychowawcza 24

 

7

Zb religia 18

Fe j. niem.40 /Kw j. ang 36 

 

8

Ms doradz. zawodowe 38

Sm   w-f d/ch H

 

WTOREK

1

Sza matematyka 17

Chw geografia f 29

 

2

chemia 39

Chw geografia 29

 

3

So j. polski 41

Pc j. polski 18

 

4

Chw geografia 29

Bo j. ang.40 /Ze j. niem. 36

 

5

Fe j. niemiecki 36

Sza matematyka 17

 

6

Sm w-f d/chH

Chw edb 29

 

7

Ms wos 28

Fe j. niemiecki1 36

 

8

 

Pc koło polonistyczne 18

 

ŚRODA

1

Fe j. niemiecki 40

Pc j. polski 18

 

2

So j. polski 41

Sza matematyka 17

 

3

Sza matematyka 17

Bo j. ang.40 /Sp inf. 35

 

4

Chw edb 39

Tw historia 31

 

5

Tw historia 31

Zb religia 18

 

6

Bo j. angielski 40

Sm w-f d/chH

 

7

Zb religia 18

Kw j. angielski2 36

 

8

Sm w-f d/chS

Kw koło j.angielskiego36

 

CZWARTEK

1

Lm fizyka 15

Bo j. ang.40 /Kw j. ang. 36

 

2

Ms wos 41

Lm fizyka 15

 

3

So j. polski 41

Sm w-f d/chH

 

4

Sm w-f d/chH

Sza matematyka 17

 

5

Sza matematyka 17

Ms wos 31

 

6

Bo j. angielski 40

Pc j. polski 18

 

7

 

Ms doradz. zawodowe 24

 

8

 

 

 

PIĄTEK

1

chemia 39

Pc j. polski 18

 

2

So j. polski 41

Tw historia 31

 

3

Sm w-f d/chS

Sza matematyka 17

 

4

Bo j. angielski 40

Ms wos 39

 

5

Bo g. wychowawcza 40

chemia 39

 

6

Pń/Sp informatyka 7/35

Js biologia  41

 

7

 

Sm w-f d/chS

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

II a (21)

II b (19)

PONIEDZIAŁEK

1

G  w-f  S

Szy ed. informatyczna 35

2

G  ed. wczesnoszkolna

Szy ed. wczesnoszkolna

3

G  ed. wczesnoszkolna

Szy ed. wczesnoszkolna

4

Mn j. angielski

Szy ed. plastyczna

5

Ej  ed. muzyczna

Li    matematyka f

6

 

 

7

 

 

8

 

 

WTOREK

1

 

Szy ed. wczesnoszkolna

2

G  ed. wczesnoszkolna

Szy ed. wczesnoszkolna

3

G  ed. wczesnoszkolna

Szy ed. wczesnoszkolna

4

G  ed. wczesnoszkolna

Szy w-f  S

5

G  ed. plastyczna

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

ŚRODA

1

Li  matematyka f

Szy ed. wczesnoszkolna

2

G  w-f  S

Szy w-f  H

3

Zb religia

Szy ed. wczesnoszkolna

4

G  ed. wczesnoszkolna

Zb  religia

5

G  ed. wczesnoszkolna

Szy ed. muzyczna

6

Ju koło szachowe

 

7

 

 

8

 

 

CZWARTEK

1

G  koło przyrodnicze

Szy ed. wczesnoszkolna

2

G  ed. wczesnoszkolna

Szy ed. wczesnoszkolna

3

Zb religia

Mn j. angielski

4

G  ed. wczesnoszkolna

Zb  religia

5

G  ed. wczesnoszkolna

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

PIĄTEK

1

G  ed. informatyczna 35

Mn  j. angielski

2

Mn j. angielski

Szy ed. wczesnoszkolna

3

G  ed. wczesnoszkolna

Szy w-f  H

4

G  w-f  H

Szy ed. wczesnoszkolna

5

G  ed. wczesnoszkolna

Szy ed. wczesnoszkolna

6

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III a (25)

III b (27)

PONIEDZIAŁEK

1

Du ed. wczesnoszkolna

 

2

Du w-f  S

Szd  ed. wczesnoszkolna

3

Du ed. wczesnoszkolna

Szd  ed. wczesnoszkolna

4

Du ed. wczesnoszkolna

Szd  ed. wczesnoszkolna

5

Du zespół dyd.-wyr.

Pń    ed. informatyczna 7

6

  koło informatyczne 7

Ju    koło szachowe

7

 

 

8

 

 

WTOREK

1

Du ed. plastyczna

Szd  ed. wczesnoszkolna

2

x K religia

Szd  w-f  S

3

Du ed. wczesnoszkolna

x K   religia

4

Du ed. wczesnoszkolna

Szd  ed. wczesnoszkolna

5

Du ed. muzyczna

Szd  ed. wczesnoszkolna

6

 

 

7

 

 

8

 

 

ŚRODA

1

Du w-f  H

Szd  ed. plastyczna

2

Du ed. wczesnoszkolna

x K  religia

3

Du ed. wczesnoszkolna

Szd  ed. wczesnoszkolna

4

Kw j. angielski

Szd  ed. muzyczna

5

 

Szd zespół dyd.-wyr.

6

 

 

7

 

 

8

 

 

CZWARTEK

1

Li  matematyka f

Szd  ed. wczesnoszkolna

2

Du ed. wczesnoszkolna

Szd  w-f  S

3

Du ed. wczesnoszkolna

Szd  ed. wczesnoszkolna

4

Du ed. wczesnoszkolna

Szd  ed. wczesnoszkolna

5

ed. informatyczna7

Mn  j. angielski

6

 

  koło informatyczne 7

7

 

 

8

 

 

PIĄTEK

1

Du w-f  H

Li    matematyka f

2

Du ed. wczesnoszkolna

Szd  ed. wczesnoszkolna

3

Du ed. wczesnoszkolna

Mn  j. angielski

4

Kw j. angielski

Szd  w-f  H

5

x K religia

Szd  ed. wczesnoszkolna

6

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012