Szczegóły

Józefa Szabrańska

   Pani Józefa Szabrańska, z domu Sak, urodziła się 14 marca 1938 roku w Gęsi w powiecie parczewskim.

   Pracę na stanowisku nauczycielki języka rosyjskiego rozpoczęła 1 września 1958 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. W 1969 roku ukończyła Studium Nauczycielskie kierunek filologia rosyjska. W 1980 roku ukończyła wyższe studia zawodowe w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Lublinie  uzyskując kwalifikacje w zakresie nauczania początkowego, a później zdobyła uprawnienia do nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

   Pani Józefa Szabrańska była bardzo solidną i zdyscyplinowaną nauczycielką. Perfekcyjnie przygotowywała się do pracy z dziećmi.

   W latach 1969 – 1972 pełniła funkcję zastępcy kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim, a następnie zastępcy dyrektora szkoły. Brała bardo aktywny udział w przeprowadzeniu w szkole Lubelskiego Eksperymentu Pedagogicznego. Organizowała pracownię języka rosyjskiego, przeprowadzała lekcje koleżeńskie metodą problemową dla nauczycieli z terenu województwa lubelskiego.

   Bardzo dużo wysiłku włożyła w organizację placówek oświatowo-wychowawczych związaną z reformą oświaty na terenie gminy Radzyń Podlaski pełniąc w okresie 1973 r. – 1984 r. funkcję zastępcy gminnego dyrektora szkół. W tym czasie była członkiem komisji oświaty w Gminnej Radzie Narodowej oraz aktywnym działaczem ZNP.

   W latach 1984 – 1991 była zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim.

   Za swą pracę pedagogiczną pani Józefa Szabrańska otrzymała szereg wyróżnień i nagród, w tym: Złotą Odznakę ZNP, Srebrny Krzyż Zasługi, nagrodę stopnia II Ministra Oświaty i Wychowania, nagrodę specjalną Ministra Oświaty i Wychowania, nagrodę Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

   Wspominamy panią dyrektor jako bardzo dobrego dydaktyka i wychowawczynię wielu pokoleń. Zawsze merytoryczna i konkretna, była naszym przewodnikiem. W stosunku do młodych nauczycieli była bardzo wymagająca, ale życzliwa. Zapamiętaliśmy ją jako pogodną, ciepłą, dobrą i otwartą na problemy innych koleżankę.

   Z chwilą przejścia na emeryturę pani Józefa mogła poświęcić więcej czasu działalności publicznej, jaką związała z początkiem powstawania Katolickiego Radia Podlasie, które współtworzyła z mgr Tadeuszem Semeniukiem – nauczycielem języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim. Prowadziła działalność reporterską, a także realizowała audycje, które wzruszały i głęboko oddziaływały na słuchacza. Była założycielką i twórczą animatorką grupy modlitewnej "LOGOS", która skupiała liczne grono nauczycieli radzyńskich szkół. Współpracowała z chórem parafii św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim pod dyrekcją Konstantego Gurtata oraz Tomasza Szczygielskiego. Była autorką bogatych myślowo i pięknych rozważań modlitewnych. Jako pedagog starała się to czynić za pomocą słów, które pobudzały i zmuszały do głębszych refleksji i przeżyć religijnych, stawały się źródłem inspiracji, modlitwy i siły, pielęgnowały ducha wiary i patriotyzmu.

   Pani Józefa Szabrańska przez całe życie starała się służyć Bogu i ludziom. W pamięci zachowamy jej życzliwość i przyjaźń, jaką darzyła swoich bliskich, współpracowników i uczniów.

   Zmarła 29 czerwca 2015 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Radzyniu Podlaskim.

Oprac. Teresa Łukaszczuk

   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012