Szczegóły

Helena Konopka

   Pani Helena Konopka z domu Tichoruk urodziła się 28 czerwca 1931 roku w Ossowie powiat radzyński. W 1950 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Bytowie, a w 1962 roku Studium Nauczycielskie w Lublinie o kierunku filologia polska.
   Pracę rozpoczęła na stanowisku nauczycielki w Szkole Podstawowej w Sulikowie powiat Szczecinek po ukończeniu liceum w 1950 roku.

   We wrześniu 1953 roku wróciła w rodzinne strony i została zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Jednocześnie od września 1958 roku do końca stycznia 1959 roku uczyła języka polskiego w Szkole Podstawowej dla Pracujących w Radzyniu Podlaskim.
   1 września 1960 roku została przeniesiona na stanowisko starszego referenta pedagogicznego w Inspektoracie Oświaty Prezydium Państwowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim. Od 1 października 1964 roku do 31 sierpnia 1975 roku pełniła funkcję kierownika referatu ogólnego w Wydziale Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.
   W 1975 roku, po uzyskaniu kwalifikacji naukowo-pedagogicznych do prowadzenia zajęć bibliotekarskich w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych oraz innych placówkach naukowo-wychowawczych, pani Helena Konopka rozpoczęła pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Radzyniu Podlaskim na stanowisku bibliotekarki. W 1977 roku ukończyła Instytut Kształcenia Nauczycieli uzyskując kwalifikacje równoważne wyższym studiom zawodowym.
   Pani Helena była solidną i zdyscyplinowaną nauczycielką, bardzo dobrze wywiązującą się ze swych obowiązków. Prowadziła kółko czytelnicze dla dzieci z klas młodszych, organizowała szereg lekcji bibliotecznych, apeli, wystaw. Brała czynny udział w życiu szkoły, aktywnie angażując się w proces dydaktyczno-wychowawczy. Była współorganizatorem imprez kulturalno-oświatowych na rzecz środowiska. Aktywnie pracowała w strukturach powiatowych ZNP.
   Odchodząc w 1986 roku na emeryturę, pracowała w bibliotece szkolnej w wymiarze pół etatu do 31 sierpnia 1991 roku.
    Za wybitną pracę dydaktyczno-wychowawczą i działalność związkową pani Helena Konopka była wielokrotnie nagradzana przez dyrektora szkoły i władze oświatowe. Otrzymała nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania, nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznakę ZNP.
    Wspominamy panią Helenę jako wyjątkowo życzliwą, serdeczną starszą koleżankę. Zawsze pogodna i uśmiechnięta, każdemu służyła dobrą radą i pomocą.
   Pani Helena Konopka zmarła 25 kwietnia 2013 roku i została pochowana na cmentarzu parafialnym w Radzyniu Podlaskim.

Teresa Łukaszczuk

   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012