Szczegóły

Zofia Tracz

    Pani Zofia Tracz z domu Zakrzewska urodziła się 15 maja 1939 roku w Parczewie. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w 1958 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Suchowoli. W 1967 roku została przeniesiona na stanowisko nauczycielki języka polskiego i języka rosyjskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim.

    Pani Zofia Tracz systematycznie doskonaliła swoje umiejętności pedagogiczne. W 1969 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Lublinie, zaś w 1978 roku Wyższe Studia Zawodowe – kierunek filologia rosyjska. W 1986 roku uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka rosyjskiego.
    Bardzo aktywnie zaangażowała się w działania  związane z przeprowadzeniem w szkole Lubelskiego Eksperymentu Pedagogicznego. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowała się dobrem uczniów, troską o ich postawę moralną i obywatelską. Prowadząc drużynę harcerską, tworzyła warunki do rozwijania zainteresowań swoich podopiecznych.
    Pani Zofia angażowała się w działalność społeczną. Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku pełniła funkcję skarbnika Regionalnego Towarzystwa Ziemi Radzyńskiej. Za popularyzację tradycji i folkloru powiatu radzyńskiego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 1970 roku przyznało jej nagrodę.
    Praca pani Zofii Tracz była doceniana przez dyrektora szkoły i władze oświatowe. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Złoty Krzyż Zasługi.
Na emeryturę odeszła 31 sierpnia 1994 roku.
    Pani Zofia była bardzo ciepłą, tolerancyjną i życzliwą osobą. Jej wychowankowie darzyli ją pełnym zaufaniem. Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym chętnie dzieliła się z młodszymi nauczycielami. Zapamiętamy ją jako dobrego, pełnego serdeczności człowieka.
    Zmarła dnia 21 sierpnia 2011 roku, spoczywa na cmentarzu komunalnym w Radzyniu Podlaskim. 

Oprac. Teresa Łukaszczuk

   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012