Szczegóły

PROCEDURA

Postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych  pochodzenia pasożytniczego w szkole

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 199 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy oraz świerzbu w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (prawni opiekunowie): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry własnego dziecka.
 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy lub świerzbu w placówce.
 3. Pracownicy obsługi: winni, w przypadku podejrzenia wystąpienia wszawicy  lub świerzbu w danej grupie, klasie, zgłosić swoje podejrzenia nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły.

 

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na spotkaniach z rodzicami.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 14.04.2015r.

 

Opis procedury

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką medyczną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

 1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry wszystkich dzieci w grupie, klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu).
 2. Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę,  świerzb              o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu (w danej grupie, klasie) wszawicy lub świerzbu u dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości skóry oraz czystości głów domowników.
 4. Pielęgniarka, po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców, po upływie 7 -10 dni, kontroluje stan czystości skóry i głowy dzieci.
 5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (np. zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WSZAWICY?

wg. Stanowiska Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia

w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci

 

 1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
 2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny ( własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki ) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
 3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
 4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji            w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
 5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60 ° ( temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja ). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
 6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
 7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich  innych dzieci z grupy,     z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci
 8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań ( trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka ), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków, zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia.

 

W przypadku chorób zakaźnych ogromne znaczenia ma profilaktyka.

 

Ze świerzbem najczęściej można się spotkać u osób zaniedbanych mieszkających w miejscach bardzo brudnych i o dużym zagęszczeniu ludzi. Nie bez znaczenia jest tu także odpowiednia dieta, gdyż silny układ immunologiczny chroni organizm przed możliwym zakażeniem się świerzbem.

 

DBANIE O HIGIENĘ I ZBILANSOWANĄ DIETĘ

POZWALA UNIKNĄĆ ŚWIERZBU

Aby więc zmniejszyć lub nawet całkowicie wyeliminować możliwość zarażenia się świerzbem należy:

 1. brać codziennie kąpiel oraz często myć ręce
 2. codziennie zmieniać bieliznę
 3. często zmieniać pościel oraz prać ją w wysokiej temperaturze
 4. zmieniać odzież, a także prać ją i prasować
 5. posiadać indywidualne przedmioty użytku osobistego – takie jak ręczniki, szczotka  do włosów itp.

 

 

   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012