Szczegóły

Oferta naszej szkoły

   Nasza szkoła dba o wysoki poziom kształcenia dzieci, rozbudza ciekawość świata, rozwija talenty, doskonali osobowość, kształtuje określone wartości i postawy obywatelskie. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy ucznia, jego potrzeby i przyszłość.

 

Jesteśmy szkołą: 

 • wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia,
 • wspierającą  uczniów uzdolnionych,
 • uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności,
 • stwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, aby uczeń mógł stać się człowiekiem kreatywnym, tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych,
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów,
 • wspierającą partnerstwo między uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 • zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse,
 • współpracującą ze środowiskiem lokalnym,
 • kultywującą tradycje patriotyczne.  

Do tradycji naszej szkoły należą: 

 • pasowanie na ucznia szkoły – ślubowanie pierwszoklasistów,
 • dzień patronów szkoły,
 • bal karnawałowy pierwszaków,
 • wigilie klasowe i jasełka,
 • klasowe spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca,
 • Dzień Ucznia i Narodowy Dzień Życia,
 • Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego,
 • uroczyste obchodzenie świąt narodowych,
 • akcje charytatywne, ekologiczne i zdrowotne. 

Oferta edukacyjna szkoły: 

 • realizowanie programu nauczania szkoły podstawowej przez doświadczoną wykształconą kadrę nauczycieli,
 • tworzenie w szkole warunków do nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zajęcia logopedyczne,
 • innowacje pedagogiczne opracowane przez naszych nauczycieli,
 • koła zainteresowań (plastyczne, polonistyczne, ekologiczne, matematyczne, szachowe, chór szkolny, języka angielskiego, informatyczne, SKS),
 • organizowanie konkursów szkolnych,
 • przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i artystycznych,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia z terapii pedagogicznej,
 • dodatkowe zajęcia wychowawcze i  profilaktyczne prowadzone  przez pedagoga szkoły, wychowawców,
 • wycieczki jedno- i kilkudniowe,
 • wyjścia na pływalnię (2 razy w miesiącu),
 • udział w koncertach, przedstawieniach teatralnych i profilaktycznych.   

Wyposażenie szkoły: 

 • przestronne i jasne sale lekcyjne dla każdej klasy wyposażone w tablice interaktywne, projektory,
 • pokój wyciszeń dla uczniów wymagających specjalnego kształcenia,
 • gabinet logopedyczny,
 • pracownie informatyczne z dostępem do Internetu,
 • biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym,
 • boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci,
 • sala gimnastyczna, hala sportowa w budowie,
 • świetlica szkolna (czynna od godz. 700 do 1600),
 • stołówka, w której wydawane są obiady przygotowywane w szkolnej kuchni, a jedzenie dostosowane do potrzeb dzieci,
 • monitorowany teren budynku szkolnego i teren wokół szkoły.
   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012