Szczegóły

Informacje dotyczące stołówki szkolnej

  • Obiady wydawane będą od 2 września
  • Godziny wydawania obiadów 1125 – 1410
  • Grupy świetlicowe jedzą obiad w godzinach 1245 – 1330
  • Zgłoszenie na obiady zobowiązuje do korzystania z nich przez cały rok szkolny
  • W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic zobowiązany jest złożyć pisemną informację co najmniej na dwa dni przed
  • Wpłat za obiady należy dokonywać do 15-go dnia danego miesiąca na konto
     Dane potrzebne do opłacania obiadów przelewem:

         Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim
         ul. Jana Pawła II 25
         21-300 Radzyn Podlaski

        Nr konta: 40 8046 0002 2001 0001 1482 0002

Tytułem: opłata za obiady szkolne imię i nazwisko ucznia za miesiąc…………..

   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012