Szczegóły

Informacje dotyczące świetlicy szkolnej

  • Świetlica czynna jest od 2 września
  • Godziny pracy świetlicy od 700 do 1600
  • Ucznia ze świetlicy może odebrać tylko osoba wskazana w karcie
  •  Informacje  o zmianach godzin wychodzenia dzieci ze szkoły i osobach odbierających  

     uczniów ze świetlicy ( innych niż zapisani w karcie) należy zgłaszać pisemnie do  wychowawcy grupy

  • Rodzice zobowiązani są odbierać punktualnie dziecko ze świetlicy
  • Nauczyciel nie odpowiada za dziecko, które nie przyszło do świetlicy
  • Rodzic odpowiada za dziecko  w czasie samodzielnego powrotu do domu.
  • Telefon kontaktowy 83 352 71 43
   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012