Szczegóły

wychowanie fizyczne

p.E.Duszak

zadanie 1   

zadanie2    23.03.2020     zadanie3_30.03.2020      zadanie4_20.04.2020

zadanie5_29.04.2020     zadanie6_7.05.2020      zadanie7_8.06.2020  

p.M.Szerszonowicz   

zadanie1   24.03.20202      zadanie2_30.03.2020       zadanie3_2.04.2020  

zadanie4_20.04.2020     zadanie5_27.04.2020      zadanie6_4.05.2020  

zadanie7_11.05.2020       zadanie8_18.05.2020      zadanie9_25.05.2020

zadanie10_1.06.2020     zadanie11_8.06.2020      zadanie12_15.06.2020

zadanie13_22.06.2020           

 

 p.J.Wlizło     

 zadanie1      zadanie2     zadanie3        zadanie4     25.03.2020

zadanie5     zadanie6    zadanie7    zadanie8    zadanie9    31.03.2020

zadanie10_12_7.04.2020    zadanie13-16_24.04.2020    zadanie17_22.05.2020      

p.M.Smęt 

zadanie1 w-f     zadani1_5b_27.03.2020        zadanie2_5bd_1.04.2020  

zadanie14_23.04.2020     zadanie_22.05.2020                 

  p.M.Laskowska-Woźny

 zadanie1            zadanie2_14.05.2020    

p.M.Krzykała 

zadanie1_30.03.2020        zadanie2_27.04.2020      

EDB p.M.Smęt 

zadanie1 

zadanie2_31.03.2020    zadanie3_16.04.2020     kartkówka_23.04.2020     

zadanie5_29.04.2020      zadanie6_8.05.2020      zadanie7_18.05.2020   

zadanie8_25.05.2020     zadanie9_1.06.2020     

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012