Szczegóły

WOS p.M.Szram   

zadanie1 25.03.2020      karta        zadanie2_2.04.2020       zadanie3_7.04.2020  

zadanie4_15.04.2020         zadanie5_16.04.2020          zadanie6_22.04.2020   

zadanie7_29.04.20202        zadanie6_30.04.2020     zadanie7_30.04.2020  

zadanie8_6.05.2020       zadanie9_13.05.2020       zadanie_15.05.2020   

zadanie10_20.05.2020     zadanie11_29.05.2020   

 

technika  p.M.Szram

zadanie1_27.03.2020     zadanie2_7.04.2020      zadanie3_15.04.2020    

zadanie3_kl6_22.04.2020     zadanie4_30.04.2020       zadanie5_7.05.2020

zadanie6_15.05.2020      

 

 technika  p.J.Płatek

zadanie1_1.04.2020    

 

 WDŻ p.E.Burdon  kl7a

  zadani1_1.04.2020    zadanie2_2.04.2020    zadanie3_2.04.2020    

zadanie5_20.04.2020    zadanie6_22.04.2020       zadanie7_29.04.2020

zadanie8_6.05.2020     zadanie9_14.05.2020     zadanie10_20.05.2020   

zadanie11_28.05.2020   

 

WDŻ p.M.Szram     zadanie1_26.03.2020     

zadanie1_wdz_kl8        zadanie2_wdz_kl8_2.04.2020    zadanie1_wdz_kl5c_6.04.2020  

zadanie3_kl8_16.04.2020       zadanie4_kl6_21.04.2020     zadanie2_22.04.2020    

zadanie3_27.04.2020       

zadanie5_kl5-8_5.05.2020     zadanie6_20.06.2020                              

 

WDŻ p.J.Sochal    

zadanie1 26.03.2020      zadanie2_2.04.2020      zadanie3_6.04.2020

zadanie5_24.04.2020        zadanie6_30.04.2020     zadanie7_8.05.2020   

zadanie8_18.05.2020      zadanie9_22.05.2020      zadanie10_5.06.2020  

zadanie11_10.06.2020    

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012