Szczegóły

Wydawanie obiadów w stołówce szkolnej

11.25 – 11.40
( przerwa po 4 lekcjach)

uczniowie klas IV i V

5 lekcja

uczniowie klas I –III kończący lekcje

12.25 – 12.45
( przerwa po 5 lekcjach)

uczniowie klas VI i VII  b

6 lekcja

uczniowie z grup świetlicowych

13.30- 13.45

( przerwa po 6 lekcjach)

uczniowie klas VII a, VII c,  oraz klas VIII

Szczegóły

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIETLICY I OBIADÓW

SZKOLNYCH  

 • OBIADY WYDAWANE SĄ OD GODZINY 1120 DO 1400 WEDŁUG HARMONOGRAMU
 • ODLICZANE SĄ  TYLKO ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI, DO GODZ. 900 DANEGO DNIA
 • ZGŁOSZONE WCZEŚNIEJ NIEOBECNOŚCI ODLICZANE SĄ W NASTĘPNYM MIESIĄCU

  Czytaj więcej...

Szczegóły

Odpłatność za obiady w miesiącu wrześniu 2020 r.


wynosi  63,00 zł  ( 21 dni x 3 zł).  
 Płatności należy dokonywać do 15-go dnia danego miesiąca przelewem.

Czytaj więcej...

Szczegóły

REGULAMIN  STOŁÓWKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W RADZYNIU PODLASKIM


1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli  SP nr 1 i Gimnazjum nr 1
2. Obiady wydawane są dla:
   a.uczniów wnoszących opłaty indywidualne
   b.dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS, GOPS, sponsorzy
   c.pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.
3. Posiłki wydawane są w godzinach  1120 – 1410
   a.Uczniowie klas I-VI spożywają posiłek w czasie pierwszej i drugiej przerwy obiadowej, a uczniowie gimnazjum w czasie trzeciej przerwy obiadowej.

Czytaj więcej...

Szczegóły

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIETLICY I OBIADÓW SZKOLNYCH  

 • OBIADY WYDAWANE SĄ OD GODZINY 1100 DO 1400
 • ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST OD 700 DO 1615
 • GRUPY ŚWIETLICOWE JEDZĄ OBIAD OD 1245
 • ODLICZANE SĄ  TYLKO ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI, DO GODZ. 9.00 DANEGO DNIA

  Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Regulamin świetlicy szkolnej
   

Gościmy  

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

   

Facebook  

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012