Szczegóły

 

Odpłatność za obiady w miesiącu  marcu 2020 r. wynosi  66,00 zł  ( 22 dni x 3 zł).   

Rodziców wpłacających należność na konto prosimy o skontaktowanie się ze szkołą w celu prawidłowego odliczenia ewentualnych nieobecności.

Czytaj więcej...

Szczegóły

REGULAMIN  STOŁÓWKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W RADZYNIU PODLASKIM


1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli  SP nr 1 i Gimnazjum nr 1
2. Obiady wydawane są dla:
   a.uczniów wnoszących opłaty indywidualne
   b.dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS, GOPS, sponsorzy
   c.pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.
3. Posiłki wydawane są w godzinach  1120 – 1410
   a.Uczniowie klas I-VI spożywają posiłek w czasie pierwszej i drugiej przerwy obiadowej, a uczniowie gimnazjum w czasie trzeciej przerwy obiadowej.

Czytaj więcej...

Szczegóły

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIETLICY I OBIADÓW SZKOLNYCH  

  • OBIADY WYDAWANE SĄ OD GODZINY 1100 DO 1400
  • ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST OD 700 DO 1615
  • GRUPY ŚWIETLICOWE JEDZĄ OBIAD OD 1245
  • ODLICZANE SĄ  TYLKO ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI, DO GODZ. 9.00 DANEGO DNIA

    Czytaj więcej...

Szczegóły

Regulamin świetlicy szkolnej
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim

  1. Świetlica czynna jest w godzinach od 700 do 1600
  2. Do świetlicy uczęszczają uczniowie klas I-III, zapisani na podstawie kart zgłoszenia oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii z klas młodszych.

    Czytaj więcej...

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012