Szczegóły

 

Odpłatność za obiady w miesiącu  wrześniu 2019 r. wynosi  60,00 zł ( 20 dni x 3 zł).  

Rodziców wpłacających należność na konto prosimy o skontaktowanie się ze szkołą w celu prawidłowego odliczenia ewentualnych nieobecności.

Czytaj więcej...

Szczegóły

REGULAMIN  STOŁÓWKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W RADZYNIU PODLASKIM


1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli  SP nr 1 i Gimnazjum nr 1
2. Obiady wydawane są dla:
   a.uczniów wnoszących opłaty indywidualne
   b.dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS, GOPS, sponsorzy
   c.pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.
3. Posiłki wydawane są w godzinach  1120 – 1410
   a.Uczniowie klas I-VI spożywają posiłek w czasie pierwszej i drugiej przerwy obiadowej, a uczniowie gimnazjum w czasie trzeciej przerwy obiadowej.

Czytaj więcej...

Szczegóły

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIETLICY I OBIADÓW SZKOLNYCH  

  • OBIADY WYDAWANE SĄ OD GODZINY 1100 DO 1400
  • ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST OD 700 DO 1615
  • GRUPY ŚWIETLICOWE JEDZĄ OBIAD OD 1245
  • ODLICZANE SĄ  TYLKO ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI, DO GODZ. 9.00 DANEGO DNIA

    Czytaj więcej...

Szczegóły

Regulamin świetlicy szkolnej
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim

  1. Świetlica czynna jest w godzinach od 700 do 1600
  2. Do świetlicy uczęszczają uczniowie klas I-III, zapisani na podstawie kart zgłoszenia oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii z klas młodszych.

    Czytaj więcej...

Szczegóły

Regulamin przyjęcia uczniów do świetlicy szkolnej i na obiady szkolne
Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim


I. Uczestnicy
1.O miejsce w świetlicy szkolnej mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do klas I- III macierzystej szkoły.
II. Oferta świetlicy
1.Ogólna liczba miejsc, jak i ich podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza  organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący. Kierownik świetlicy, w zależności od ilości etatów wychowawców,  planuje ilość grup i ilość miejsc.

Czytaj więcej...

   

Gościmy  

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012