Aktualności

Szczegóły

Są miejsca, czasy i ludzie, o których się nie zapomina – stulecie Jedynki

    Jubileuszowe obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim obchodzone 16 października 2018 roku były prawdziwym świętem wszystkich, którzy tworzyli przeszłość i kreują teraźniejszość szkoły. Stały się także niepowtarzalną okazją wielu wzruszających wspomnień i refleksji nad jej dniem dzisiejszym dla absolwentów, uczniów, rodziców, byłych i obecnych pracowników oraz przyjaciół.

 

    Podwójny jubileusz dwustu lat tradycji edukacyjnej w naszym mieście i stu lat funkcjonowania najstarszej tutejszej placówki oświatowej rozpoczęliśmy mszą świętą koncelebrowaną w kościele Trójcy Świętej. Eucharystii przewodniczył Kanclerz Kurii Biskupiej w Siedlcach ksiądz Jan Babik, homilię wygłosił absolwent naszej szkoły dr Jacek Golbiak. Liturgię sprawowali ks. proboszcz Krzysztof Pawelec, ks. prałat Kazimierz Musiej, ks. Jakub Charczuk – były katecheta Jedynki oraz ks. płk. Sławomir Niewęgłowski.

    Pierwsza część uroczystości szkolnej była odsłonięciem i poświęceniem tablicy jubileuszowej umieszczonej na szkolnej „Ścianie Pamięci” „W 100 ROCZNICĘ POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W RADZYNIU PODLASKIM TYM, KTÓRZY JĄ TWORZYLI, W NIEJ PRACOWALI I TU ZDOBYWALI WIEDZĘ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA”. Odsłonięcia memoriału dokonali: Eugeniusz Pelak – lubelski wicekurator oświaty, Bożena Płatek – dyrektor szkoły, Jerzy Rębek – burmistrz Radzynia Podl., Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, Małgorzata Mikitiuk – przewodnicząca Rady Rodziców, ksiądz Krzysztof Pawelec, uczennica  kl. VIII a Julia Kowalska. Finałem tej części uroczystości był krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów kl. V a i V c.

    W sali gimnastycznej dyr. Bożena Płatek przypomniała historię radzyńskiej oświaty, odnosząc się do bohaterskich oraz najwybitniejszych jej uczestników. Podkreśliła, że obchodzony jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących tradycję, której jesteśmy spadkobiercami. Z wielkim sentymentem wspominała kadrę kierowniczą, nauczycieli i wszystkich pracowników, którzy kształtowali wizerunek naszej szkoły, oddali jej swój entuzjazm, wiedzę i serce. Wyraziła głęboką wdzięczność wszystkim swoim poprzednikom, którzy przyczynili się do rozwoju placówki: Stanisławowi Jarmułowi, Andrzejowi Kotyle, Jadwidze Wójcik, Marianowi Marciniukowi i Danucie Bukryj-Pałkce, wicedyrektorom – Józefie Szabrańskiej, Janinie Osuch, Henrykowi Kapczukowi, Barbarze Michalak i Agnieszce Teresie Lipce. Złożyła życzenia wszystkim obecnym i emerytowanym pracownikom szkoły, uczniom oraz ich rodzicom podkreślając: w szkole najważniejszy zawsze jest uczeń, jej duszą jest nauczyciel, wsparciem – rodzice, a dumą absolwenci.

    Przepiękny i bogaty w treści program wykonany z ogromnym zaangażowaniem przez uczniów klas VIII c, VIII b, VI a, IV a i II b pod tytułem „Łączy nas tradycja” wzbudził aplauz widowni. Prawdziwy spektakl opracowany i przygotowany przez Mirosławę Pałasz i Barbarę Ejsmont zawierał historyczną narrację, taniec, pokaz multimedialny, recytacje utworów poetyckich oraz pieśni w wykonaniu chóru szkolnego i solistów.

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, za podejmowanie inicjatyw rozwijających zainteresowania i postawy uczniów nagrody burmistrza otrzymali nasi Koledzy: Jarosław Szabrański i Waldemar Pietroń.

    Na koniec Bożena Płatek i Jerzy Rębek w asyście przewodniczącego Rady Miasta Adama Adamskiego wręczyli laureatom konkursów jubileuszowych stanowiących podsumowanie działań projektu edukacyjno-wychowawczego „Są miejsca, czasy i ludzie o których się nie zapomina. 100- lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim, 200-lecie edukacji”. Nagrody i dyplomy za I miejsca: w konkursie na logo szkoły – Aleksandrze Gmur, w konkursie plastycznym pt. „Są miejsca, czasy i ludzie o których się nie zapomina” w kategorii klas I – III – Zuzannie Siemionek, w kategorii klas IV – VII – Szymonowi Głębockiemu. W konkursie poetyckim „Szkoła to nie tylko mury” w kategorii klas młodszych wyróżniono Aleksandrę Wróbrębską, zaś w kategorii klas IV – VII – Annę Zając, Alicję Kniaziewicz i Filipa Skwarę. W konkursie „Moja szkoła we wspomnieniach rodziców, dziadków, sąsiadów” nagrodzono Jagodę Kiewel w kategorii klas młodszych i Agnieszkę Szczygieł w kategorii klas IV – VII. Konkurs plastyczny „Nasza szkoła dawniej i dzisiaj” wygrały Wiktoria Reszko i Gabriela Niewiadomska w kategorii klas I – III oraz Magdalena Romanowska w kategorii klas IV – VII.

    Przemawiali: Eugeniusz Pelak, Robert Gmitruczuk, reprezentujący marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego Tadeusz Sławecki, starosta radzyński Lucjan Kotwica, Jerzy Rębek, Adam Adamski, Andrzej Kotyła, emerytowana nauczycielka Janina Świder. Dyrektor szkoły przyjęła wiele wystosowanych, oprawnych w ramy, adresów gratulacyjnych i okolicznościowe upominki także ze strony szefów radzyńskich placówek.

    Wszyscy goście oraz czynni i emerytowani pracownicy szkoły z okazji Jubileuszu otrzymali książkę autorstwa byłego dyrektora szkoły Andrzeja Kotyły pt. „Jedynka”– szkoła z tradycjami. Rys historyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Uczestników uroczystości zainteresowały też eksponaty zgromadzone na wystawie okolicznościowej – kroniki szkolne w oryginale i w formie prezentacji multimedialnej, dokumenty oraz pamiątki obrazujące dorobek placówki.

    Spotkanie przy obfitym stole wieńczyło całe zdarzenie i stało się okazją poruszających wspomnień kilku pokoleń pracowników szkoły i gości.

   Zdarzenie to, zorganizowane w roku stulecia Niepodległości, przygotowane ogromnym wielomiesięcznym wysiłkiem komitetu organizacyjnego pod przewodnictwem Bożeny Wojtaś, a zainicjowane jeszcze przez poprzednią dyrektor Danutę Bukryj-Pałkę przejdzie do annałów szkoły i miasta jako ważny moment w rozwoju radzyńskiej alma mater, budujący jej dalszą pomyślność a także wzmacniający jej siłę do patriotycznego i obywatelskiego wychowania.

Teresa Łukaszczuk

 

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012