Aktualności

Szczegóły

ŚWIĄTECZNA PACZKA 2018
„ Jedna paczka z jednej klasy dla jednej rodziny”

   Wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa nr 1 wzięła udział w akcji organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim. W przedsięwzięcie zaangażowała się cała społeczność szkolna, brali w nim udział uczniowie, jak również nauczyciele.

   Paczki zostały przygotowane dla wytypowanych przez MOPS rodzin. Każda chętna klasa przygotowywała jedną paczkę. W pudłach m.in.  znalazły się produkty spożywcze, środki czystości. W akcję zaangażowało się 19 klas ze Szkoły Podstawowej nr  1 oraz 2 klasy z Gimnazjum nr  1. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za okazaną pomoc.  
   Mamy nadzieję, że przekazane przez nas dary wywołają uśmiech na wielu twarzach.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012