Aktualności

Szczegóły

Grupa mediatorów rówieśniczych :

 • Klasa VI A Jan Burdon, Wiktoria Śmiecińska
 • Klasa VI B Natalia Parafiniuk, Bartosz Sierpień
 • Klasa VI C Urszula Gepner, Sebastian Steć
 • Klasa VII A Natalia Niewęgłowska,  Andrzej Kowalik
 • Klasa VII B Alan Ciechański,  Monika Paskudzka
 • Klasa VII C Mikołaj Trykacz, Zuzanna Pękała
 • Klasa VIII A Wiktoria Gontarz, Julia Kowalska
 • Klasa VIII B Cyprian Wojtaś, Kacper Siemionek
 • Klasa VIII C Amelia Korulczyk, Monika Pietraszek

Mediatorzy razem z rówieśnikami z klas VI – VIII pod kierunkiem pani Krystyny Mocarz i przy wsparciu wychowawców pani Marii Błażewicz, p. Mirosławy Pałasz,  p. Ewy Filipiuk, p. Ewy Piec, P, Moniki Laskowskiej - Woźny, p. Marcina Krzykały, p. Waldemara Pietronia, p. Marty Krakowiak, p. Jadwigi Wójcik  od 24 maja do  03 czerwca 2019r.  pracowali nad plakatem promującym postawy godne człowieka.  Celem podejmowanych działań była:

 • integracja środowisk klasowych,  
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • promowanie postaw szacunku do drugiego człowieka.

Zadaniem młodzieży było graficzne rozwinięcie następujących haseł:

 • Jesteśmy pracowici VI a,
 •  Jesteśmy twórczy VI b,
 • Szanujemy innych VI c,
 • Jesteśmy kulturalni VII a,
 • Jesteśmy dobrymi ludźmi VII b,
 • Jesteśmy koleżeńscy VII c,
 • Jesteśmy pomysłowi VIII a,
 • Pomagamy VIII b,
 • Jesteśmy aktywni VIII c.

Decyzją jury w składzie: p. Ewelina Sielezińska, p. Małgorzata Szram,  p. Barbara Ejsmont, p. Elżbieta Burdon, ks. Wojciech Stefaniuk:


I miejsce zajęła  klasa VIII a.
Wyróżnione zostały klasy VIII c i VII a.

GRATULACJE!!!

KRYSTYNA MOCARZ
 

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012