Szczegóły

Eugenia Jarmuł

   Pani Eugenia Jarmułowa z domu Niebrzydowska urodziła się 13 września 1928 roku w Sowinie koło Dębowej Kłody. Do szkoły powszechnej uczęszczała w Plebanii Woli. W roku 1951 ukończyła Liceum Pedagogiczne dla Dorosłych w Lublinie im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, uzyskując pełne kwalifikacje do pracy w publicznych i prywatnych szkołach powszechnych. W 1965 roku zdała egzamin dyplomowy w zakresie Studium Nauczycielskiego na kierunku matematyka i fizyka.

   Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1948 roku w Publicznej Szkole Powszechnej w Białej. Po przepracowaniu kilku miesięcy została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Przewłoce koło Parczewa.
   W roku 1951 wraz ze swym mężem Stanisławem Jarmułem podjęła pracę w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego nr 2 w Radzyniu Podlaskim, a później w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Po przejściu na emeryturę w roku 1984 nie utraciła kontaktu ze szkołą. Pracowała w wymiarze pół etatu do 1990 roku.
   Jako nauczycielka matematyki  osiągała bardzo wysokie wyniki nauczania. Uczniowie pod jej kierunkiem wygrywali konkursy i olimpiady matematyczne, zajmując wysokie noty w województwie i kraju. Bardzo dobrze zdawali egzaminy do wszystkich szkół średnich.
   Jako wychowawczyni wniosła wiele w kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych swoich wychowanków. Pełniła funkcję instruktorki ZHP. Drużyna harcerska prowadzona przez panią Jarmułową opiekowała się Mogiłą Powstańców Styczniowych.
   W latach 60. ubiegłego stulecia aktywnie uczestniczyła w Lubelskim Eksperymencie Pedagogicznym kierowanym przez prof. Konstantego Lecha. Lekcje matematyki prowadzone przez panią Eugenię Jarmułową były hospitowane przez nauczycieli szkół powiatu radzyńskiego.  
   W uznaniu zasług praca dydaktyczna pani Jarmułowej była doceniona i wyróżniona. Otrzymała szereg nagród dyrektora szkoły i inspektora oświaty. Przyznano jej także honorową Odznakę Przodującego Pracownika Lubelszczyzny. Otrzymała nagrodę I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania oraz nagrodę II stopnia  Ministra Oświaty i Wychowania. Za wieloletnią solidną i pełną oddania pracę przyznano jej Złoty Krzyż Zasługi, a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
   W pamięci współpracowników pani Gienia pozostanie symbolem pracowitości i obowiązkowości łączącym bardzo wysoki poziom wymagań z daleko idącą życzliwością. Wielu wspomina ją jako wymagającą może ponad miarę, ale wielu zawdzięcza jej solidne podstawy wiedzy – zwłaszcza z matematyki. Na jej życzliwych radach i wskazówkach zawsze mogli polegać młodsi koledzy, którzy pamiętają jej specyficzne poczucie humoru, tak często rozładowujące różne napięte sytuacje.
   Pani Eugenia Jarmułowa zmarła 7 lutego 2010 roku i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Radzyniu Podlaskim.

Oprac. Teresa Łukaszczuk

   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012