Szczegóły

Maria Mróz

    Maria Mróz urodziła się 30 października 1922 roku w Niewęgłoszu. Po zdaniu tzw. „małej matury”, ukończyła wstępny kurs pedagogiczny, dający jej kwalifikacje do pracy w szkole. W 1957 roku ukończyła Studium Nauczycielskie o kierunku filologia polska. Ustawicznie podnosiła swoje kwalifikacje, kończąc w 1975 roku Wyższą Szkołę Nauczycielską w Słupsku w zakresie nauczania początkowego.

    Pracę na stanowisku nauczycielki rozpoczęła już 1 września 1948 roku w Szkole Podstawowej w Amelinie (gmina Siemień).
    We wrześniu 1950 roku została przeniesiona do pracy w Publicznej Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Od 1 października 1951 roku do 31  stycznia 1952 roku pełniła obowiązki kierownika Publicznej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego nr 1 w Radzyniu Podlaskim.
    W okresie od 1 lutego 1952 roku do 31 sierpnia 1955 roku kierowała Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radzyniu Podlaskim. Następnie do 1957 roku pracowała na stanowisku nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej w Krasewie.
    Od 1 września 1957 roku do 31 października 1977 roku była zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. W tym samym czasie pełniła liczne funkcję. Była zastępcą kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim (1.09.1958 r. – 31.08.1959 r.), kierownikiem  Powiatowego  Ogniska Metodycznego w Radzyniu Podlaskim (1.09.1962 r. – 31.08.1972 r.)  oraz kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Radzyniu Podlaskim, gdzie zdobyła doświadczenie w zakresie metodyki pracy nauczyciela.
    Pani Maria Mróz w latach 1972 – 1973  pracowała jako wizytator przedmiotowo-metodyczny języka polskiego w Wydziale Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim, zaś w latach 1973 – 1976 jako wizytator metodyk nauczania początkowego. Jej bogate doświadczenie i umiejętności w zakresie metodyki zostały docenione przez przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej. W okresie 1.08.1976 r. – 31.10.1977 r.  pracowała w jako wizytator metodyk terapii pedagogicznej. Jednak pani Maria najbardziej ceniła bezpośredni kontakt z dziećmi, więc w wróciła do szkoły znajdując zatrudnienie na stanowisku nauczycielki w Szkole Podstawowej w Białce (1.09.1985 r. – 31.08.1987 r.).
    Była bardzo zaangażowanym pedagogiem. Przez 13 lat podczas wakacji prowadziła w Lublinie wykłady na kursach metodycznych dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i rolniczych z terenu województwa lubelskiego.
   Obowiązki nauczycielki języka polskiego wykonywała wzorowo. Z ogromną starannością, oddaniem i pasją prowadziła lekcje, a jej uczniowie wygrywali konkursy i olimpiady przedmiotowe. Słynęła z pięknego kaligraficznego pisma. Wychowała wielu znakomitych polonistów.
   Zmarła 13 października 2010 roku.

Teresa Łukaszczuk   

Facebook  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

   
   
© Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim 2012